HTML

Fontos idő

Tájoló

Felkérés táncra

Utolsó kommentek

  • FUHfilm: Fehér György (1939-2002) operatőr-rendezőről készítek egy könyvet, ezért szeretném megtudni, hogy ... (2023.04.13. 21:56) Még két dolog
  • v_e_r_o: @tapló II.: megtisztelő 11 év után választ kapni, és most olvasom 4 hónapra rá. kerestem is már a ... (2021.04.29. 11:09) Sovcolor
  • tapló II.: Igen, amíg el nem felejtem. A legjobb színes film a japán Fuji volt. Fogalmam sincsen ezek a japcs... (2020.12.22. 09:41) Sovcolor
  • tapló II.: @vero: Inkább vízes színűnek látszott minden, a kék sem volt határozott. (2020.12.22. 09:39) Sovcolor
  • tapló II.: Anno hoztak Moszkvából az ismerőseim akik kint jártak két tekercs Szovkolor diafilmet. Tudták, hog... (2020.12.22. 09:37) Sovcolor
  • Utolsó 20

Friss topikok

Tartalom

Licenc

Creative Commons Licenc

Lászlóbontás

2010.02.21. 19:15 Gasper

Józsefvárosi anzix- Néha nem árt egy kis levegőváltozás a mi pályánkon, - mondta a Rózsacsokor főpincére.

A törzsvendég és a főpincér megértették egymást. Egy szombati napon elhagyták a Rózsacsokorhoz címzett vendéglőt, hogy a mindennapi teendők helyett más szórakozást is élvezhessenek.

- A Józsefvárosba megyünk! - súgták össze, mintha nem mertek volna hangosan beszélni a belvárosi vendéglőben a kirándulásról, amelyet a törzsvendég és a főpincér levegőváltoztatás miatt tervbe vett.A Szegfűhöz címzett vendéglő a Józsefvárosban volt. A múlt század ötvenes évei óta mindig vendéglő volt azon a helyen, még pedig hazafias vendéglő, ahol az ellenzéki honfiak találkoztak, terveket koholtak, a falon a fiatal és öreg Kossuth Lajos képe és olyan borszag áradt a vendéglő ódon falaiból, mintha viz helyett bort kevertek volna a malterhez, amellyel építették. Hogy pedig a pádimentumnak, abrosznak, szalvétának, pohárnak elvitathatatlan borszaga volt: az csak természetes, miután itt még nem ittak csapról sört a vendégek, üveges sört is csak olyankor, amikor fájt a gyomruk az előző napi korhelykedéstől.- Nos, Svertetzky úr, mi van a magyar sólettel, vagy mint ön, régi török-barát szokta nevezni a magyar piláffal? - szólt Pali bácsi csak úgy hozzávetőleg, mintha nem is nagyon érdekelné a kérdésre adandó felelet, pedig talán ez volt a világon az egyetlen, ami ebben a percben minden figyelmét igénybe vette.

Svertetzky nagy darab ember volt, nagykezű, nagylábú és mint az igen erős emberek: szótalan. Maga eresztette le kötélen udvari pincéjébe a legnagyobb boroshordókat is. Az évszám vasajtaján 1848 és S. V. betűk, Svertetzky Vilmos volt. Csak éppen egy tollaskalapú háziszolga rakosgatta a hordó alá való fadarabokat. - De minden szófukarsága mellett Svertetzky több dalárdának volt tagja. Hetenkint az ő vendéglőjében is dalárestély volt, amelyen Svertetzky úgy fújta, mint egy vendég.

- A piláffal rendben lesz minden, ahogy szokott lenni.- Az én apám, ugyancsak Kraut Ede, főabrakmester volt a híres tatai gróf, Esterházy Miklós ménesében. Az ő gazdája alapította az Osztrák Jockey-Clubot, atyám lovagolt először a freudenaui pályán, hogy pontos jelentést tehessen arról Beeson-nak, a gróf trénerének. Atyám sok lógyőzelemben benne volt életében, de mindenét a Carl-színház művésznőire költötte, mint akár a grófja.

Kraut Ede könnyedén, fesztelenül, természetesen és játékos humorral beszélt, ami korántsem volt szokása a Rózsacsokorban. Ebben a gavalléros, szürkeruhás úrban alig ismerhette fel volna valaki a Rózsacsokor merevre vasalt főpincérét.- No majd meglátjuk, - felelt szórakozottan Pali bácsi, talán csak azért, hogy mondjon valamit, mert nem nagyon érdekelte őt a lóverseny, inkább az ételre gondolt, amely a konyha felől közelget. Addig is azonban bort töltött (tisztán) a metszett poharakba és így szólt:

- Úgy tudom, Ede barátom, hogy ön nem szokott bort inni, de remélem, a kedvemért kivételez.

- Én csak az üzletben, ahol a kenyeremet keresem, nem szoktam bort inni, - felelt Kraut Ede bizonyos komoly helyreigazítással. - De ez a bor aztán megteszi a magáét, mondta volna atyám barátja May, az akadályzsoké, aki mindig egy liter magyar bort ivott meg verseny elõtt. - Így szólt vidáman beletekintve üres poharába Kraut Ede, s hogy minden félreértést eloszlasson hangulatáról. Valóban kellemes, barátságos hangulatban volt és így szerette volna látni környezetét, a Vendéget is.De most következett el a döntő siker, amely a Rózsacsokor vendégségben lévő főpincérét érhette a Szegfűnél, ahol soha se fordult még meg.

Belépett a konyhából Svertetzkyné a leveses tállal, amelyben Pali bácsinak minden szombaton személyesen szokta felszolgálni az ura által magyar piláfnak, a Vendég által magyar sóletnek elnevezett ételt.

Svertetzkyné ugyancsak hatalmas termetű asszonyság volt, mert a józsefvárosi vendéglősök, még ha valódi belső gusztusuk más is volna, nem vesznek el mást feleségül, mint munkabíró, tenyeres-talpas asszonyokat, rendszerint korcsmáros-családból származottakat, akik már otthon megtanulták az üzlet minden csinyját-binját. Így Svertetzkyné is rendes körülmények között úgy járt-kelt vendéglőjében, mint egy dragonyos, rózsaszinű volt könyökig meztelen karja, valamint a konyhatűznél pirított arca is.- No most igyunk, mert megérdemeltük! - mond Pali bácsi a nyakába kötött szalvétával megtörülve verejtékező arcát, amely ugyanazokat a színeket viselte ebben a percben, mint az étel, amely előbb (a múlt időben) az asztalra került. Rózsaszínű volt, mint a paprika, de barnapiros is, mint a sonka. (A sonkabőrt, ezt a fekete holmit, természetesen a tál fenekén hagyták.)

- No most igyunk, ismételte Pali bácsi és a poharakat szabályosan megtöltötte, háromnegyed részben a már dícsért fehérborral, egynegyed részben parádi vízzel. Odakoccintotta a poharát Kraut Edééhez.

- Nem kell búsulni, Ede barátom, mert van nekem a fővárosban még több kocsmám is, minden napra esik egy, amelyeket majd sorban meglátogatunk. Én magános, özvegyember vagyok, jól esik annyi esztendei egyedüllét után társaságban lenni.És ismét feltünt a láthatáron, a konyha felől Svertetzkyné dragonyos-alakja, aki a rendes rózsaszínében, előbbi felindulását látszólag felejtve a konyha gondjai közepette, egy nagy tálon a farsangi fánkot hozta.

Farsangi fánk! - mondaná az olvasó (tán Kraut Ede is), ez is valami a meglepetések közül? Mindenütt tudják sütni és bizonyos időben olyan kötelező étel, mint a hering vagy a pogácsa.

- Nem! - szólt Pali bácsi az első fánkot megkóstolván, amúgy forrón, amint a tűzhelyből, a fedetlen lábasból kikerült, ahol mindkét oldalról megsütötték. - Ez a fánk tudja a magáét, akármit mondanak némelyek. (De beszéd közben nem pillantott Kraut úrra, ellenben a málnalekvárban mártogatott.) Csukott tűzhelyben sült, legalább egy óráig kelni hagyták, megfelelő cukor, vaj és élesztő van benne, de tej is! - kiáltotta, mikor a hatodik fánkot megette.

Könnyü kitalálni, kinek szólt ez az elragadtatás. Senki másnak, mint Svertetzkynének, aki a fánk feltálalása után kicsit letelepedett vendégeihez, természetesen inkább az öregúrhoz, mint Kraut Edéhez.- Ez a vendéglő valamikor híres antiszemita-tanya volt, innen intézték a tiszaeszlári perrel kapcsolatos fővárosi mozgalmakat is és akkor még a Fehér Szegfűhöz volt címezve, mert fehér szegfű volt az antiszemiták virága - kezdte volna Pali bácsi ebédutáni visszaemlékezéseit.
- Ez még az öreg Svertetzky idejében lehetett így, - felelt kurtán Svertetzkyné. - Pali bácsi is bizonyosan esti vendég volt abban az időben, mikor az asztaltársaságok még virágoztak.
- Bizony, fiam, - felelt hosszant elnyújtott hangon Pali bácsi és lelankadt szempillákkal nézett körül. - Esti vendég voltam én boldogult nőm idejében. Bezzeg most, özvegységemre ágyban vagyok minden este. De a kapukulcsom most is itt van a zsebemben, akkor maradok ki, amikor akarok.
Svertetzkyné, mintha a két dolog között összefüggés volna, most hirtelen azt kérdezte a szokott tiszteletteljességgel ülő Kraut úrtól, (aki látszólag az öregúr előadására figyelt):
- Mondja Kraut úr, miért nem önállósította magát annyi esztendő óta?
- Minek és kinek? - kérdezte Kraut Ede szabályosan, mint az egykori jockey, amikor megkérdezték tõle, mért nem nyert lovával? - Minek és kinek?Igaza van, Ede barátom, magam is csak addig nyújtózkodom, ameddig a takaróm ér.
De Krautban most már régi emlékek zsibongtak, mind elgondolkozottabb lett az arca és hosszasan nézett az asztalterítőre. Végre váratlanul és remegő hangon megszólalt:
- Nem bánok semmit a mult időből, mindig volt valahogy, így, vagy amúgy. De azt az esztendőt, ameddig a fogadalmamat tartottam, még csak tájékára se mentem a gyepnek, a másik oldalra kerültem a fogadó-irodák elõtt, bedugtam a fülemet, amikor arról hallottam, hogy barátaim, ismerőseim, kollégáim: mennyit nyernek Tokió gyõzedelmein, azt az esztendőt, uram, komolyan sajnálom.
- Nem kell sajnálni semmit, ami elmult, - felelt Pali bácsi lappadó szemhéjai mögül.
Kraut Ede olyan megvető pillantást vetett az öreg vendégre, amelyet az megérdemelt. Nyilván azt gondolta magában, hogy nem lehet vén szamarakkal vitatkozni.A vendéglő kapuján, az udvarra zongora-verklit toltak be, hajporos, Pompadour-korabeli dámák képével diszített zongora-verklit, amilyen már csak a Józsefvárosban és Ferencvárosban (valamint Óbudán) végzi kétkerekén a maga körútját.

Bizonyosan éppen olyan meghatározott napjuk volt a Svertetzky-féle vendéglőben, mint akár Pali bácsinak, mert az öregúr minden meglepetés nélkül, de bizonyos önérzettel kérdezte a verkli első hangjaira:

- Nos, mit szól ehhez, Ede barátom?

Nem mondta ki, de nyilvánvaló volt, hogy az udvaron az ő verklise forgatja a verklit, mert Pali bácsi az első hangoknál megszólalt:

- Ezt a polkát Strausz János írta és Terefere a neve.

De Kraut Ede még mindig el volt mélyedve régi gondolataiba. Ugyanezért az öregúr újólag megszólalt:

- Ezt a keringõt ugyancsak Strausz János írta és Kék Duna a neve.

Eközben pedig a verkli hangjai megtöltötték az udvart az udvarra nyíló ablakokat, a konyhán valaki félig nyitva hagyta az ajtót, a verklisek (ketten voltak) megfelelő szüneteket tartottak a különböző zeneszámok között...- A Wiener Wald... - mondta az idősebb úriember, pedig tán ugyanazt a polkát játszották a hangszerészek, amelyet eddig forgattak hangszerükön.

Kraut Ede felállott az asztaltól. Egy poharat megtöltött a francia bort tartalmazó vizesüvegből, karjára vetett egy szalvétát és a konyhába vitte tányéron a gyöngyöző italt:

- Nagyságos asszony - mond a lehető legnagyobb tisztelettel a konyhán foglalatoskodó Svertetzkynének, aki egy pillanatra abbahagyta munkáját. - A drága jó Pali bácsi kéri, hogy igya meg kedvéért, egészségéért ezt a poharat.

- Ó, a vén bolond! Mi jut eszébe! - felelt Svertetzkyné és felhajtotta a pohár bort.

- Mondja meg neki, Kraut úr, hogy jövő szombaton újra eljöhet ebédelni. Magának is viszontlátásra egy hét mulva, - szólt Svertetzkyné, (egykor Adél,) mert már javában benne volt a vacsorafőzésben. Szombat volt, - nagyobb társaság látogatja a vendéglőt.

*

- No igen, - gondolta magában Kraut Ede, mikor másnap a józsefvárosi kirándulást kipihenve, ismét elfoglalta helyét a Rózsacsokorban, - körülbelül huszonöt, harminc esztendő előtt volt aktuális az ügy. Mi a fenét is akartam azokkal a verklisekkel?

 

Szövegrészletek: Krúdy Gyula 1933-ban a Nyugatban megjelent  A levegőváltozás öröme és szomorúsága című írásából.

A fotók 2010. február 20-án, szombat délelőtt készültek a VIII. kerületben.

10 komment

Címkék: fotó 2010 józsefváros krúdy gyula anzix fekete fehér fotó


A bejegyzés trackback címe:

https://tajkep.blog.hu/api/trackback/id/tr201777399

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.02.23. 06:43:53

@Gasper:

- Ez kérem egy minőség volt - mondta Kraut Ede, cigarettára gyújtott és elmélázott:-)

ü
bbjnick

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2010.02.23. 12:10:28

A Rózsacsokor meg nyilván zárva tartott szombaton - különben hogyan is nélkülözhették volna a Föpincérüket…
Pali bácsi meg nézett nagyokat egy hét múltán…
Amúgy meg igaz szép és jó magyar neveket viselnek höseink - mint a dédapám is :-)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.02.23. 19:45:02

@bbjnick: bízom benne, hogy valami tisztességes gyarmatáru volt az a dohány. :)

@Mormogi Papa: ezekhez hasonló "szép és jó magyar neveket" már csak a bécsi telefonkönyvek tartalmaznak. :)))

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2010.02.24. 12:16:56

A második képen azok már 56-os belövések, vagy még 45-ösök?

Gyerekkoromban akadt mindkettöböl…
De még bombavágta grund is akadt. Ott most részben a hatvanas, részben a kélencven utáni évek förmedvényei állnak. Na, van a kerületben 1 odaillöen tervezett ház is…

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.02.25. 09:41:33

@Mormogi Papa: azokon a repesznyomokon én is gondolkodtam, merthogy Budapesten a mai napig rengeteg van mind a háborús, mind az 56-os harcok nyomaiból és mindkét alkalommal komoly utcai harcok voltak ezen a környéken is.

Hónapok óta tervezgetek egy posztot ezekről a budapesti, máig begyógyítatlan sebekről, csak érném végre utól saját magamat a tervek megvalósításában. :)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.04.06. 10:09:04

@Gasper: engem is érdekelne

én a széna téren az eredeti falon már megnéztem
süti beállítások módosítása